SIMULACIJE ZA FIZIKO

Na univerzi v Coloradu Boulder so leta 2002 izdelali brezplačne simulacije iz fizike na portal PHET, kjer imajo zbrane različne simulacije in animacije za naravoslovne predmete. Za fiziko v osnovni šoli so tukaj zbrane in prevedene simulacije za uporabo pri pouku fizike v 8. in 9. razredu osnovne šole.  Interaktivne simulacije lahko učitelj uporabi pri pouku fizike kot frontalno delo v razredu ali kot samostojno delo učencev v računalniški učilnici z učnimi listi. Učitelj lahko v nadaljevanju pripravi ocenjevalni test in učence oceni iz eksperimentalnega dela v računalnici.

SIMULACIJE

Izbor interaktivnih simulacij iz fizike.

> > >

DELOVNI LISTI

Primer učnih listov za učence.

> > >

VIDEO VSEBINE

Video vsebine za pouk fizike.

> > >

Scroll to top