HOOKOV ZAKON

S simulacijo raztezamo vzmeti z različnimi silami in merimo raztezke. Vzmeti lahko vežemo zaporedno ali vzporedno.

VPRAŠANJA

ODGOVOR: 0,05 m je 5 cm

Category: hook

ODGOVOR: 0,075 m je 7,5 cm

Category: hook

ODGOVOR: 0,125 m je 12,5 cm

Category: hook

ODGOVOR: raztegne se za 0,5 m. Raztezek se pri zaporedni vezavi vzmeti poveča v primerjavi z vzporedno vezanimi vzmetema.

Category: hook

Load More

Scroll to top