d) Neredi enako tudi za zaporedno vezani vzmeti. Kaj ugotoviš?

ODGOVOR: raztegne se za 0,5 m. Raztezek se pri zaporedni vezavi vzmeti poveča v primerjavi z vzporedno vezanimi vzmetema.

Scroll to top