DELOVNI LISTI ZA PHET SIMULACIJE

Delovni listi so namenjeni za samostojno delo učencev s simulacijami v šolski računalnici ali doma. Pripravljeni so tako, da natisnete dva na en A4 list. Tako učenec dobi A5 delovni list, ki ga nalepi v zvezek.

DL-lom

LOM SVETLOBE

8. razred

PRESLIKAVA SKOZI LEČO

8. razred

DL-gostota

GOSTOTA

8. razred

DL-hidro-tlak

HIDROSTATIČNI TLAK

8. razred

DL-energija

KINETIČNA IN POTENCIALNA ENERGIJA

9. razred

NAVPICNI MET IN ENERGIJA

9. razred

SILE IN POSPEŠEK

9. razred

PREVODNIKI IN IZOLATORJI TER VZPOREDNA IN ZAPOREDNA VEZAVA UPORNIKOV

9. razred

VEZAVA AMPERMETRA IN VOLTMETRA

9. razred

ZAPOREDNA IN VZPOREDNA VEZAVA GALVANSKIH ČLENOV

9. razred

DELOVNI LISTI ZA APLIKACIJO Štoparica SCIENCEBOX

Delovni listi so namenjeni samostojnemu delu učencev s pomočjo pametnega telefona Android in aplikacije Štoparica SCIENCEBOX izven razreda.

POSKUS ZUNAJ RAZREDA S POMOČJO PAMETNEGA TELEFONA

8. in 9. razred

 

ENAKOMERNO GIBANJE

8. razred

 

POSPEŠENO GIBANJE

9. razred

Scroll to top