Gibanje človeka, 8. in 9. razred

PRIPOMOČKI:

Pametni telefon z aplikacijo štoparica, ki omogoča merjenje vmesnih časov. (Na Google Play je za Android telefone pripravljena apilikacija Štoparica Sciencebox)

Štoparica SCIENCEBOX

 

CILJ:

Z merjenjem časov gibanja med znanimi razdaljami rišemo graf gibanja poti v odvisnosti od časa in graf hitrosti v odvisnosti od časa (8. razred enakomerno, 9. razred pospešeno)

 

POTEK:

Na igrišču ali hodniku, ki je dolg 10 (20) metrov označite dele vseka 2 metre. To lahko naredite s kredo zunaj ali z lepilnim trakom v notranjih prostorih.  V zvezek nariši dve tabeli, kamor boš vpisoval čase pri enakomerni hoji in pri enakomerno pospešenem gibanju. Iz dobljenih svojih podatkov nariši graf poti v odvisnosti od časa in graf hitrosti v odvisnosti od časa, kot je prikazano v posnetku spodaj.

 

UČNA LISTA ZA 8. IN 9. RAZRED:

 

ENAKOMERNO GIBANJE

8. razred

 

POSPEŠENO GIBANJE

9. razred

Scroll to top