a) S simulacijo vzmet raztegnimo vzmet s silo 10 N v desno. Kolikšen je raztezek vzmeti?

ODGOVOR: 0,05 m je 5 cm

Scroll to top