b) Kolikšen bo raztezek vzeti, če jo raztegnemo s silo 30 N v desno?

ODGOVOR: 0,075 m je 7,5 cm

Scroll to top