KINETIČNA IN POTENCIALNA ENERGIJA

Pri rolkarju opazujemo kinetično energijo, potencialno energijo in toploto. Opazujemo lahko tudi spreminjanje njegove hitrosti pri gibanju. Pri gibanju lahko spreminjamo tudi trenje in spreminjamo tir gibanja.

Scroll to top