DOLOČANJE REZULTANTE SIL

S simulacijo merimo rezultante vzporedni sil. Izbiramo lahko s primeri s trenjem ali brez trenja. Simulacija nam omogoča tudi določanje pospeška premikajočih se teles.

VPRAŠANJA

a) Pri simulaciji sil, vlečejo vrv rdeči in modri, pri tem ugotovimo rezultanto sil, ki mora biti različna od nič, da dobimo zmagovalca. S kolikšno silo vleče mali modri možic? S kolikšno silo vlečeta dva velika rdeča možica? Kateri možici zmagajo, če postavimo na levo stran velikega in srednjega možica, na desno pa velikega in dva mala možica?

b) Simulacija Brez trenja omogoča opazovanje gibanja telesa, ki ga potisnemo z neko silo brez trenja.

Na rolko daj leseni zabojnik in ga potisni s silo 50 N. Kaj se zgodi z hitrostjo? Na rolko dodaj še hladilnik. Ali se hitrost spreminja enako? Kolikšna je teža lesenega zabojnika in hladilnika skupaj, če maso rolke zanemarimo?

c) Simulacija s trenjem. S kolikšno silo moramo potisniti leseni zabojnik, da se premakne? Kolikšna je takrat rezultanta sil? Kolikšna je sila trenja, če potiskamo dva lesena zabojnika s silo 300 N?

Scroll to top