SILE IN POSPEŠEK

Simulacija nam omogoča tudi določanje pospeška premikajočih se teles.

Scroll to top