UPORNOST V ŽICI

Simulacija omogoča spreminjanje vrednosti fizikalnih količin v enačbi za upornost žice. Spreminjamo lahko premer žice, dolžino žice in specifično upornost materiala žice.

VPRAŠANJA

Load More

Scroll to top