Kolikšna je napetost na posamezni žarnici, če dve žarnici vežeš zaporedno?

ODGOVOR:
Če sta žarnici enaki, se napetost na žarnici prerazporedi in je na vsaki polovica vrednosti napetosti na bateriji.

Scroll to top