d) Ali je nihajni čas nitnega nihala odvisen od naklona iz katerega spustimo utež, da zaniha?

ODGOVOR:

NE

Scroll to top