c) Oceni ali je nastala slika povečana, pomanjšana ali nespremenjena.

ODGOVOR: povečana

Scroll to top