c) Kolikšen je lomni kot pri prehodu iz vode v zrak, če je vpadni kot v vodi 30 stopinj?

ODGOVOR: 40 stopinj

Scroll to top