č) Ali je nihajni čas odvisen od mase uteži?

ODGOVOR: NE

Scroll to top