b) Naštej podobne primere iz življenja.

ODGOVOR: Ko slečemo pozimi pulover v suhem prostoru. Ko primemo nakupovalni voziček v trgovini. Ko se dotaknemo nekoga, ki je drugačnega naboja.

Scroll to top