b) Kolikšen je lomni kot svetlobe, pri prehodu iz zraka v vodo, če je vpadni kot 0 stopinj?

ODGOVOR: 0 stopinj

Scroll to top