a) Zapiši nihajne čase enega nihaja za 1 kg utež z dolžinami: 0,5 m, 1 m, 1,5 m in 2 m

ODGOVOR: 1,5 s; 2,1 s; 2,5 s; 2,9 s

Scroll to top