a) Kolikšen je približno lomni kot svetlobe, pri prehodu iz zraka v vodo, če je vpadni kot 10 stopinj?

ODGOVOR: 5 stopinj

Scroll to top